งานบริการซ่อมบำรุง

  • รับบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องอากาศ
  • เปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศทุกชิ้นส่วน
  • บริการเคลื่อนย้ายเครื่องเติมอากาศ
  • บริการตรวจเช็คประจำปี
  • บริการทำความสะอาดเครื่องเติมอากาศ