เครื่องเติมอากาศผิวน้ำรอบช้า

ลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับเติมออกซิเจนให้กับน้ำ เพื่อลดค่า BOD5 ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ำเสียในกระบวนการผลิตต่างๆ

หลักการทำงาน ทำงานด้วยการหมุนของใบพัดที่ออกแบบเป็นพิเศษขนาดใหญ่ ซึ่งต่อกับเฟื่องเกียร์ทดรอบก่อนที่จะต่อเข้าแกนของมอเตอร์  มีความเร็วรอบ 85-110 รอบ/นาที  ใบพัดที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจะทำหน้าที่ดึงน้ำและอากาศจากด้านล่างผสมกัน (mixing) เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของออกซิเจนลงไปในน้ำบริเวณโดยรอบ เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของก๊าซไข่เน่า หรือ ที่เรียกว่า dead zone จึงทำให้เกิดการกวนอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดจุดอับอากาศ สามารถใช้งานได้ดีกับบ่อที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างลึกปานกลาง

Description