เครื่องเติมอากาศผิวน้ำรอบช้า

ลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับเติมออกซิเจนให้กับน้ำ เพื่อลดค่า BOD5 ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ำเสียในกระบวนการผลิตต่างๆ
หลักการทำงาน ทำงานด้วยการหมุนของใบพัดที่ออกแบบเป็นพิเศษขนาดใหญ่ ซึ่งต่อกับเฟื่องเกียร์ทดรอบก่อนที่จะต่อเข้าแกนของมอเตอร์    มีความเร็วรอบ 85-110 รอบ / นาที    ใบพัดที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจะทำหน้าที่ดึงน้ำและอากาศจากด้านล่างผสมกัน (mixing)    เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของออกซิเจนลงไปในน้ำบริเวณโดยรอบ เพื่อ ไม่ให้เกิดการรวมตัวของก๊าซไข่เน่า หรือ    ที่เรียกว่า dead zone  จึงทำให้เกิดการกวนอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดจุดอับอากาศ    สามารถใช้งานได้ดีกับบ่อที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างลึกปานกลาง

Description