เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ

รายละเอียดของเครื่องโดยทั่วไป

แอร์โรเจ็ท (Aerojet)  เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดขับเคลื่อนอากาศลงสู่ใต้ผิวน้ำ โดยการผสมระหว่าง อากาศเข้ากับน้ำ โดยอาศัยการหมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้าซึ่งอยู่เหนือน้ำ มอเตอร์จะต่อกับแกนเพลา (Hollow Shaft) ทำหน้าที่ขับใบพัดซึ่งอยู่ใต้น้ำ เมื่อ ใบพัดหมุนจะทำการดูดอากาศจากด้านบนผิวน้ำโดย แรงดูดของใบพัดที่ผ่านจากท่อเพลา จะดึงอากาศมาผสมกับน้ำผ่านหัวจ่าย (Diffuser) เพื่อเกิดการผสมกันระหว่างน้ำกับอากาศและจะถูกขับ เคลื่อนออกไปข้างหน้าด้วยแรงหมุนของใบพัดออกไปยังพื้นที่ในบ่อบำบัด หรือบ่อน้ำที่ต้องการ เพิ่มอ๊อกซิเจน ทำให้เกิดค่า อ๊อกซินเจน (Dissolved Oxygen) ในน้ำมากขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งทำให้ค่าความสกปรกของน้ำ  (BOD5) ลดลงได้

Description