ติดต่อเรา

บริษัท ชีวา อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 14/6 หมู่ 7  ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 11150

โทรศัพท์ 0-2597-6322  | โทรสาร 0-2597-6323 | สายด่วน 08-3247-8000

ID Line : @cheeva

email : info@cheevaintertrade.com

www.cheevaintertrade.com    

แผนที่การเดินทาง

แบบฟอร์มรับสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน