กังหันตีน้ำ

กังหันตีน้ำ (Paddle Wheel) เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีผิวน้ำ

โดยการผสมระหว่างอากาศเข้ากับน้ำในแนวระนาบและเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล็กๆ

ที่เกิดจากการตีน้ำซึ่งทำให้เกิดค่าอ๊อกซิเจน (Dissolved Oxygen) ในน้ำมากขึ้นซึ่งจะทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ซึ่งทำให้ค่าความสกปรกของน้ำ (BOD5) ลดลงได้เหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติ (Facultative pond)

ฟาร์มกุ้ง, ฟาร์มปลา, คลอง บ่อตกปลา เป็นต้น

ขนาด 2 ใบพัด

ขนาด 4 ใบพัด

ขนาด 6 ใบพัด

ขนาด 10 ใบพัด  

 

      คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคา