เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ

เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้นํ้า (Aerojet) 

เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดขับเคลื่อนอากาศลงสู่ใต้ผิวนํ้า โดยการผสมระหว่างอากาศเข้ากับนํ้า โดยอาศัย การหมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้าซึ่งอยู่เหนือนํ้า มอเตอร์จะต่อกับแกนเพลา (Hollow Shaft) ทําหน้าที่ขับใบพัดซึ่งอยู่ ใต้นํ้า เมื่อใบพัดหมุนจะทําการดูดอากาศจากด้านบนผิวนํ้าโดย แรงดูดของใบพัดที่ผ่านจากท่อเพลาจะดึง อากาศมาผสมกับนํ้าผ่านหัวจ่าย (Diffuser) เพื่อเกิดการผสมกันระหว่างนํ้ากับอากาศและจะถูกขับเคลื่อน ออกไปข้างหน้าด้วยแรงหมุนของใบพัดออกไปยังพื้นที่ในบ่อบําบัด หรือบ่อนํ้าที่ต้องการ เพิ่มอ๊อกซิเจน ทําให้ เกิดค่า อ๊อกซินเจน (Dissolved Oxygen) ในนํ้ามากขึ้น  ซึ่งจะทําให้นํ้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งทําให้ค่าความ สกปรกของนํ้า  (BOD5) ลดลงได้

 

มีตั้งแต่ขนาด 2-30 แรงม้า

   คลิ๊กที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคา