เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำรอบช้า

เครื่องเติมอากาศแบบผิวนํ้า รอบช้า (Surface Aerator)

ลักษณะทั่วไป  

ใช้สําหรับเติมออกซิเจนให้กับนํ้าเพื่อลดค่า BOD ในนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือนํ้าเสียใน กระบวนการผลิตต่างๆ

หลักการทํางาน 

ทํางานด้วยการหมุนของใบพัดที่ออกแบบเป็นพิเศษขนาดใหญ่ ซึ่งต่อกับเฟืองเกียร์ทดรอบก่อนที่จะต่อเข้าแกนของมอเตอร์ มีความเร็ว รอบ 85-110 รอบ / นาที ใบพัดที่ถูกออกแบบ มาอย่างดีจะทําหน้าที่ดึงนํ้าและอากาศจากด้านล่างผสมกัน (mixing) เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของออกซิเจนลงไปในนํ้า บริเวณโดยรอบ เพื่อ ไม่ให้เกิดการรวมตัวของก๊าซไข่เน่า หรือ ที่เรียกว่า dead zone จึงทําให้เกิดการกวนอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดจุดอับอากาศ สามารถใช้งานได้ดีกับบ่อที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างลึกปานกลาง

มีตั้งแต่ขนาด 3-40 แรงม้า

 

     คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคา